Καθαρισμοί χώρων & Απομάκρυνση μπαζών - Αποξηλώσεις
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επικοινωνία

 
Καθαρισμοί χώρων & Απομάκρυνση μπαζών - Αποξηλώσεις
 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Παπαδάκης Θεόδωρος

 
Φρυγίας 12, 121 33 Περιστέρι - Αθήνα
 
Τηλέφωνο +302105737546
 
Κινητό Τηλέφωνο +306974552457